Ik ben de website drastisch aan het verbouwen om me puur te richten op ondersteuning van werknemer/sollicitant als versterking van diens positie in een ‘carrièregesprek’ [gesprekken over het functioneren van de kandidaat kennen vele benamingen, van functioneringsgesprek tot sollicitatiegesprek; mijn verzamelnaam: “carrièregesprek”].

Ik ben gepensioneerd en heb me voorgenomen mijn deskundigheid gratis ter beschikking te stellen ter versterking van de positie van de kandidaat als gesprekspartner, want ik blijf het een wonderlijk maatschappelijk verschijnsel vinden, dat de gemiddelde kandidaat zo weinig bekend is met de functie-eisen, die gesteld worden aan één van de allerbelangrijkste factoren voor eigen levensgeluk; baanzekerheid, inkomen en werkplezier.

Middels een blog op deze website wil ik alle relevante ervaringsdeskundigen uitnodigen mij op de voet te volgen bij de bouw van het gratis doe-het-zelf-carrièregesprekpakket door mijn stapsgewijze voortgang al bloggend te becommentariëren.

Binnenkort in dit theater!