Win-win investeren in carrièregesprek

Stimuleren en faciliteren van de medewerker voor toetsing van haar/zijn  zelfbeeld als investering in eigen functioneren is ook voor de werkgever goed begrepen eigen belang.

Versterking van de positie van de medewerker als gesprekspartner is dan ook een win-winsituatie, een terugverdienende investering voor beide partijen.

Meerwaarde investering in carrièregesprek

De medewerker

1.        is een aanmerkelijk betere gesprekspartner voor de werkgever in de driehoekscommunicatie met manager en hrm-professional

2.       raakt vertrouwd met het vakjargon van de beoordelingscriteria, voelt zich beter thuis in de materie en zal met meer zelfvertrouwen als gelijkwaardige gesprekspartner het carrièregesprek kunnen voeren.

3.        zal door de proactieve inbreng in de gezamenlijk uit te zetten koers de kans vergroten, dat die berust op een door alle partijen goed begrepen consensus. Dat geldt ook voor haar/zijn ambities binnen de organisatie.

Daarvoor heeft MIDAS GRATIS online professioneel doe-het-zelf-carrièrepakket ontwikkeld.