Om een werknemer in een werk-naar-werktraject sollicitatiegeschikt te maken is een substantieel deel van hen niet per se aangewezen op de gangbare gefaseerde aanpak:

verwerking teleurstelling/verdriet ⇒ sterkte-zwakteanalyse ⇒ arbeidsmarktoriëntatie ⇒ sollicitatietraining ⇒ sollicitatiebegeleiding ⇒ jobhunting

Solliciteren is geselecteerd worden

Centraal bij de MIDAS aanpak staan bedrijf en functie van de vacature. Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor het maken van de instrumenten ‘curriculum vitae’, ‘selectiebrief’ en ‘voorbereiding op het selectiegesprek’. Dat vereist van de sollicitant per vacature voor brief en cv een flinke inspanning om zich te verdiepen in wat nou precies gevraagd en bedoeld wordt. Maar ook in zichzelf, in termen van de vereiste kwaliteiten/competenties. Voor velen is die uitgangssituatie, begrijpelijk, een moeilijk te accepteren psychologische barrière. Hét kenmerk van de MIDAS formule is, dat vanaf het begin het formuleren van motivatie en geschiktheid is gericht op de selectiecriteria van de, uitsluitend kansrijke, vacature. Die bewustzijns- en vaardigheidsgerichte aanpak van ‘ervarend en activerend solliciteren’ leidt bij de sollicitant vanzelf tot een grotere acceptatie van ‘solliciteren is geselecteerd’.

Gewoon doen dus, maar dan wel SAMEN met MIDAS, 1 op 1.

Persoonlijk kennismakingsgesprek met de kandidaat

MIDAS beoordeelt de objectieve en subjectieve arbeidsmarktkansen van de kandidaat, gekoppeld aan een taxatie hoe snel de kandidaat zich de MIDASaanpak kan eigen maken. U krijgt een daarop gebaseerd advies voor het werk-naar-werktraject ‘professioneel solliciteren’ met de meest geschikte resultaatfinanciering per kandidaat.

Professioneel solliciteren

Door de 1 op 1 en ‘learning by doing’ deskundigheidsoverdracht via e-coaching maakt de kandidaat zich op een exemplarische manier de taal van dit “vak apart” eigen. Met als doel, dat de kandidaat zo snel mogelijk geheel op eigen kracht en gewapend met de juiste woordkeus en zinnen professioneel de volgende sollicitaties aankan. De voorgestructureerde checklists, gebaseerd op de selectiecriteria, en de focus op het formuleren van eigen kwaliteiten, schriftelijk en mondeling, leiden tot zeer nauwkeurig maatwerk, op de persoon én op de vacature.

Met een korte doorlooptijd realiseren kandidaat en MIDAS een geactualiseerd en professioneel cv en een op elke vacature afgestemde persoonlijk en onderscheidende brief. Dit alles geeft een optimale kans op het sollicitatiegesprek en komt tegelijkertijd tegemoet aan de veelvuldig gehoorde kritiek: ‘moet ik uiteindelijk toch nog alles zelf doen’ En bij de inhoudelijk en mentale voorbereiding op het gesprek heeft de kandidaat zich op dezelfde intensieve manier alle aspecten van de vacature eigen gemaakt en zal daardoor met zelfvertrouwen dat gesprek ingaan. Zo komt de baan dichtbij.

Mobiliteitscurriculum

Een geheel andere optie voor de toepassing van de MIDAS formule is het product mobiliteitscurriculum, zeer geschikt als start voor een mobiliteitstraject zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan, functionerings-gesprekken, re-integratie, replacement, outplacement, detachering. Het geeft een geactualiseerd inzicht in de competenties, ervaring en kennis en dus in de potentie van de werknemer. Door de intensieve kennismaking met de competentiebegrippen is de werknemer beter in staat tot het formuleren van de eigen kwaliteiten en tot het analyseren van de eigen en andere functies, en deze af te zetten tegen de ontwikkelingsmogelijkheden van zijn/haar talenten. Met als belangrijke meerwaarde dat bij de driehoekcommunicatie tussen manager, HR-adviseur en werknemer dezelfde taal wordt gesproken. In combinatie met de persoonlijke intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren en ambities kan zo een gezamenlijke en realistische koers worden uitgezet.

Aanpak

Voor een nog beter beeld kunt u hier de brochure downloaden.