Met 30 jaar ervaring in wisselende functies als loopbaanadviseur en adviseur werving & selectie zat ik aan beide kanten van de selectietafel. Als ondersteuner van de werknemer/sollicitant of als selecteur voor de werkgever. Een aantal jaren binnen een non-profit bedrijfscultuur en vele  jaren binnen een profit- bedrijfscultuur. Op die manier passeerden duizenden kandidaten op papier en honderden op gesprek.

Iedere keer bleek weer hoe lastig het is voor werknemer en sollicitant om de eigen kwaliteiten te formuleren. Voor het succes van die ‘carrièregesprekken’ is dat van doorslaggevend belang.

Ik verbaas me er al jaren over, dat de gemiddelde werknemer zo weinig bekend is met de functie-eisen, die de werkgever stelt. Terwijl dat toch de basis van één van de allerbelangrijkste factoren voor eigen levensgeluk is; inkomen, baanzekerheid, werkplezier.

Dat moet beter en dat kán beter was mijn conclusie.

Ik ben inmiddels gepensioneerd en heb me voorgenomen mijn deskundigheid als gratis doe-het-zelf-carrièregesprek-pakket ter beschikking te stellen ter versterking van de positie van de kandidaat als gesprekspartner. Een pakket, dat stap voor stap, tot in detail en met behulp van checklists, gebaseerd op de door manager en hrm-adviseur gehanteerde selectiecriteria, voorbereidt op elk carrièregesprek.

Ook vanuit de visie, dat het mes zo aan twee kanten snijdt:

De werknemer

1. heeft substantieel meer inzicht in eigen functioneren, in het effect van eigen gedrag en heeft een realistisch zelfbeeld van eigen kwaliteiten, persoonlijke meerwaarde en eigen ambities. En is daardoor een aanmerkelijk betere gesprekspartner voor de werkgever in de driehoekscommunicatie met manager en hrm-adviseur.

2. voelt zich beter thuis in de materie en zal met meer zelfvertrouwen en  als gelijkwaardige gesprekspartner het carrièregesprek voeren.