Solliciteren is geselecteerd worden, een selectieproces, met een eigen selectietaal [competenties] en een eigen selectiecultuur [bedrijfs- en functiecultuur, de persoonlijke inkleuring door de selecteur(s)]. Om echt kansrijk te zijn zult u zich in beide moeten verdiepen.

Het meest lastige onderdeel van solliciteren is het formuleren van uw kwaliteiten, motivatie en geschiktheid. Door 1 op 1 samen met MIDAS als e-coach aan de slag te gaan zult u merken, dat met deze zeer persoonlijke aanpak uw cv, brief én voorbereiding op het selectiegesprek is afgestemd op de selectieprocedure van die ene vacature.

Curriculum vitae en sollicitatiebrief

Voor managers en personeelsadviseurs zijn uw brief en cv er één van vele, en zij willen daarom snel, makkelijk, overzichtelijk en prettig leesbaar de belangrijkste factoren voor die ene vacature in hún bedrijf in beeld hebben. Dat betekent dus zeer veel aandacht voor zowel de inhoud als de vorm van brief en cv.

Aan de hand van MIDAS’ vacatureanalyse en een reeks checklists, gebaseerd op alle gehanteerde selectiecriteria, resulteert deze ‘learning by doing’- aanpak in een persoonlijk en onderscheidend curriculum vitae én sollicitatiebrief, toegespitst op die functie en dat bedrijf. Daarmee hebt u een optimale kans op een gesprek.

Het selectiegesprek

Van essentieel belang is, dat het inderdaad tot een gesprek komt in plaats van een vraag- en antwoordspel. Dat zijn dan ook exact de vaardigheden, waar de inhoudelijke en mentale voorbereiding van  MIDAS zich samen met u op richt. Zo gaat u met zelfvertrouwen het gesprek in, nauwelijks gehinderd door onzekerheid en nervositeit, omdat u zich nu thuis voelt in die vacature!

Kosten

MIDAS hanteert het principe ‘geen resultaat, minder betalen’. Dus, leidt cv en brief niet tot een uitnodiging voor een gesprek? Dan betaalt u minder. Leidt cv, brief en voorbereiding gesprek niet tot een baan? Ook dan betaalt u minder. Een overzicht van de prijzen en een aantal rekenvoorbeelden vind u hier.

Meer weten?

Voor de precieze werkwijze, hoe MIDAS en u dat gezamenlijk aanpakken, kunt u de brochure “Kandidaten” downloaden