1095489807151926

Het waarom van Midas’ aanpak

Elk gesprek over je baan met de manager/hrm-professional gaat over de functie-eisen en is in wezen een beoordelingsgesprek over je carrière. Dat geldt, uiteraard, ook voor een sollicitatiegesprek. Vandaar voor beide typen gesprekken de term “carrièregesprek”.

Naast de beoordeling op je motivatie zijn ‘competenties’ daarbij de meest gebruikte kapstok.

Onderwerp van je carrièregesprek is de precieze toepassing van die competentiebegrippen op je functie/de vacature.

Belangrijk dus bij je voorbereiding je te verdiepen in de competenties van de functie en wat jij denkt, dat daar precies mee bedoeld wordt door je gesprekspartners; de manager en/of hrm-professional.

Een eenmalig grondige voorbereiding op alle aspecten van je functie levert je veel op.

  • Je raakt vertrouwd met het vakjargon van de beoordelingscriteria, voelt je beter thuis in de materie en je zal met meer zelfvertrouwen als gelijkwaardige gesprekspartner het carrièregesprek kunnen voeren.
  • Je wordt een aanmerkelijk betere gesprekspartner met de manager en/of hrm-professional
  • Je zal in je huidige baan door je proactieve inbreng in de gezamenlijk uit te zetten koers de kans vergroten, dat die berust op een door alle partijen goed begrepen consensus. Dat geldt ook voor je ambities binnen de organisatie.
  • Je zal in een sollicitatiegesprek je kansen aanmerkelijk vergroten

Het hoe van Midas’ aanpak

Hoe jij je kwaliteiten formuleert tijdens een carrièregesprek is een belangrijke factor bij de beoordeling over je geschiktheid.

Alle aspecten van een functie zijn in dit ‘gratis online doe-het-zelf-carrièrepakket’ vertaald naar checklists, gebaseerd op de beoordelingscriteria, die gehanteerd worden door de manager/hrm-professional tijdens een carrièregesprek.

Door de grote overeenkomst van gesprekken over je geschiktheid met je manager/hrm-professional in je huidige baan met een sollicitatiegesprek is de naamgeving van de checklists gekoppeld aan een sollicitatieprocedure.

De checklists vacaturebeschrijving/vacaturecompetenties zijn dus te gebruiken als checklists functiebeschrijving/functiecompetenties. En de checklist baanwensen als checklist ambities.

Dat geldt ook voor de bijbehorende werkwijze van cv, brief en gesprek. Deze toelichtingen zijn makkelijk te vertalen naar een grondige voorbereiding op je carrièregesprek met je manager/hrm-professional.

Alle documenten zijn te ‘downloaden’. Maar schakel wel na het ‘downloaden’ in elk document “bewerken inschakelen” in, anders werken de daarin opgenomen links mogelijk niet.

Vind je het allemaal te veel werk voor jou? Pik er dan gewoon de onderdelen uit, die jou het meest aanspreken!
Zoekces!

Doorslaggevende tips vind je in mijn artikelen in mijn LinkedIn-profiel:

https://www.linkedin.com/in/bennosterenborgloopbaancoachmotivatiekwaliteitensollicitatie/detail/recent-activity/posts/