1095489807151926

Voorbereiden op je carrièregesprek

waarom

Gek eigenlijk, dat de gemiddelde werknemer zo weinig bekend is met de eisen, die gesteld worden aan één van de allerbelangrijkste factoren voor eigen levensgeluk; inkomen, baanzekerheid, werkplezier.

Elk gesprek over je baan is een carrièregesprek, gaat over de functie-eisen en is in wezen een selectiegesprek. Ook als het over je huidige functie gaat. De ‘match’ tussen jou en de functie wordt bepaald door de selectiecriteria van de beoordelaars/beslissers [manager, hrm-adviseur].

Een carrièregesprek heeft een eigen selectietaal [m.n. competenties] en een eigen selectiecultuur [bedrijfs- en functiecultuur]. De persoonlijke inkleuring daarvan door de manager/hr-adviseur is tijdens het carrièregesprek maatgevend.

Naast de selectie op je motivatie zijn ‘competenties’ daarbij de meest gebruikte kapstok voor de selectie op je geschiktheid.

Je hebt er dus veel baat bij jezelf te verdiepen in die competenties van je functie.

    1. Kruip in de huid van degenen, die je beoordelen, de selecteurs, en gebruik hun eigen  taal
      (“If you can’t beat them, join them!“)
    2. De beste leermethode is: “al doende leert men”

Voorbereiden op je carrièregesprek

hoe

Met het gratis doe-het-zelf-carrièregesprek-pakket kun je zelf stap voor stap, tot in detail en met behulp van checklists, gebaseerd op de door manager en hrm-adviseur gehanteerde selectiecriteria, jezelf voorbereiden op elk carrièregesprek.

Daarmee maak je jezelf tot een gelijkwaardige gesprekspartner en manoeuvreer je jezelf actief uit je vaak defensieve positie van verantwoording afleggen aan manager en hrm-adviseur.

Dat je verantwoording moet afleggen is terecht, maar doe het dan op een actieve manier! Je moet immers als ‘leek’ opboksen tegen ‘professionals’.

Met als bijkomende voordeel, dat je vóór en tijdens dat gesprek niet onnodig onzeker en nerveus bent en met zelfvertrouwen als gelijkwaardige gesprekspartner je carrièregesprek aangaat .