Uitstroomcijfers per opleiding: een baan!

Een diploma voor de student is de primaire doelstelling van een opleidingsinstituut. Direct daarna is het uitstroomcijfer naar een baan een belangrijke meetvariabele. Dit toont immers de arbeidsmarktrelevantie van die opleiding, en dus het bestaansrecht, aan. Sollicitatieondersteuning voor de student biedt daarom een relevante didactische meerwaarde aan elke opleiding. Zowel voor een stage, een afstudeeropdracht, een leer-werkbaan als voor een reguliere baan. Hoge uitstroomcijfers versterken bovendien de wervingscampagnes per opleiding, evenals de concurrentiepositie van uw organisatie.

Studieloopbaanbegeleiding

Als voorbereiding op de beroepstoekomst speelt het onderwijsleerproces “studieloopbaanbegeleiding (SLB)” of andere benamingen zoals “professionele ontwikkeling” een belangrijke rol. Daarbij staat de oriëntatie op het werkveld en de ontwikkeling van de eigen competenties centraal. Dit alles geconcretiseerd in het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) en het portfolio, waarin de persoonlijke keuzes, ontwikkeling en presentatie zijn terug te vinden in relatie tot de beroepseisen van het werkveld.

De eerste feitelijke persoonlijke kennismaking met dat beroepswerkveld is vaak de sollicitatie naar een stage. In zekere zin de ontknoping van het onderwijsleerproces SLB tot dan toe, als toetsing van het POP en portfolio. Immers, met die sollicitatie komen alle aspecten van SLB in één concrete doe-actie tezamen, een confrontatie van zelfbeeld (ontwikkelde competenties, motivatie en geschiktheid) en beroepsbeeld (bedrijfs-, functie- en competentie-eisen). Een belangrijke ervaring voor zelfreflecterende en zelfsturende conclusies als onderdeel van de professionele ontwikkeling.

De meerwaarde van MIDAS

Voor de student kan de MIDAS formule als ervarende en activerende methodiek bij dit leerproces een belangrijke intrinsieke meerwaarde vervullen door de specifieke kenmerken van de MIDAS formule te integreren in de studieloopbaanbegeleiding (SLB). Het geeft een extra-dimensie aan SLB en is tevens een uitstekende bagage voor toekomstige sollicitaties naar een andere stage/afstudeeropdracht/leer-werkbaan/ dé baan.

Daarvoor heeft MIDAS het GRATIS online professioneel doe-het-zelf-carrièrepakket ontwikkeld.

Voor docenten en medewerkers leent deze MIDAS formule zich ook uitstekend als doe-het-zelf-start voor een persoonlijk ontwikkelingsplan, functioneringsgesprekken, re-integratie, replacement, outplacement en detachering en is tevens een sterke werk-naar-werkaanpak.