Hét kenmerk van de MIDAS formule is, dat bij de begeleiding naar een baan, vanaf het begin het formuleren van motivatie en geschiktheid voor de, uitsluitend kansrijke, vacatures centraal staat. Om de kandidaat zich die vaardigheid in sollicitatietaal, schriftelijk en mondeling, te laten eigen maken is het motto:

‘ervarend en activerend solliciteren’

Gewoon doen dus, maar dan wel SAMEN met MIDAS, 1 op 1.

Persoonlijk kennismakingsgesprek met de kandidaat

MIDAS geeft een toelichting op de werkwijze en vormt zich onder meer door het gebruik van checklists een beeld van de arbeidsmarktkansen van de kandidaat. Gezamenlijk wordt beoordeeld of de MIDAS aanpak de meest geschikte optie is.

Professioneel solliciteren

Met het product ‘professioneel solliciteren’ draagt MIDAS In korte tijd zo de vereiste expertise over en maakt de kandidaat zich op een exemplarische manier de taal van dit “vak apart” eigen. Met als doel, dat de kandidaat zo snel mogelijk geheel op eigen kracht en gewapend met de juiste woordkeus en zinnen professioneel de volgende sollicitaties aankan. Dit alles maakt een kort traject met een korte doorlooptijd mogelijk en met deze sterk voorgestructureerde methodiek komt ‘professioneel solliciteren’ tegemoet aan de veelvuldig gehoorde kritiek van kandidaten: ‘moet ik uiteindelijk toch nog alles zelf doen’

Centraal bij de MIDAS aanpak staan bedrijf en functie van de vacature, waarvoor de kandidaat geselecteerd wordt. Ofwel, in MIDAS’ visie doorloopt de kandidaat een selectieprocedure. Daarom noemt MIDAS een sollicitatiebrief een selectiebrief en een sollicitatiegesprek een selectiegesprek. Dat is het belangrijkste uitgangspunt voor het maken van de instrumenten ‘curriculum vitae’, ‘selectiebrief’ en ‘voorbereiding op het selectiegesprek’.

Mobiliteitscurriculum

Naast het product ‘professioneel solliciteren’ is de formule ook zeer geschikt voor het ‘mobiliteitscurriculum’. Dit MIDAS product is een combinatie van het instrument ‘curriculum vitae’ met een deskundig advies over de mobiliteitsperspectieven van de kandidaat.

Dat is een heldere basis voor een mobiliteitstraject (een persoonlijk ontwikkelingsplan, functioneringsgesprekken, re-integratie, replacement, outplacement, detachering), zowel voor de coach/personeelsadviseur als de kandidaat.

Het ‘curriculum vitae’ geeft immers een geactualiseerd inzicht in de competenties, ervaring en kennis en dus in de potentie van de kandidaat en vormt zo als het ware een erkenning van verworven competenties (evc). Met bovendien als voordeel, dat de kandidaat inmiddels kennis heeft gemaakt met de competenties, omdat MIDAS samen met de kandidaat de werkervaring in die termen naar het curriculum vitae heeft vertaald.

Aangevuld met MIDAS’ beoordeling van de objectieve en subjectieve (intrinsieke en extrinsieke) mobiliteitsperspectieven geeft het ‘mobiliteitscurriculum’ een dynamisch totaalbeeld van de kandidaat.
Het concrete instrument ‘curriculum vitae’ geeft door de vorm en inhoud de kandidaat bovendien meer vertrouwen in het traject én in de toekomst.

Succesfactoren:
 • sterk voorgestructureerde methodiek
 • expertise- en instrumentenoverdracht voor zelfredzaamheid
 • hoofdzakelijk gebruik van e-mail en tóch een zeer persoonlijke benadering
Instrumenten voor een persoonlijk kennismakingsgesprek met de kandidaat
 • Professionele checklists voor het in kaart brengen van de belangrijkste recente werkervaring, de baanwensen en van de objectieve en subjectieve (intrinsieke en extrinsieke) arbeidsmarktkansen
 • Een taxatie van hoe snel de kandidaat zich de MIDAS aanpak kan eigen maken om op eigen kracht verder te kunnen solliciteren, gekoppeld aan een offerte met de meest geschikte prijskeuzemogelijkheid
 • Instrumenten voor ‘professioneel solliciteren’
  • Een persoonlijk en onderscheidend ‘curriculum vitae’, dat is toegespitst op die ene vacature en dat competentiegericht inzicht geeft in de geschiktheid voor zowel die functie als dat bedrijf.
  • Een persoonlijke en onderscheidende ‘selectiebrief’, die kort en bondig de motivatie en geschiktheid voor die functie en dat bedrijf formuleert.
  • Een persoonlijke en onderscheidende ‘voorbereiding op het selectiegesprek’, die de kandidaat leert per gevraagde competentie de motivatie en geschiktheid mondeling te formuleren.
  • Een reeks professionele checklists voor het curriculum vitae, de selectiebrief en de voorbereiding op het selectiegesprek. Die leiden snel tot de conclusie, welke vacatures kansrijk zijn en vormen voor de kandidaat een up-to-date handleiding om op eigen kracht professioneel te kunnen solliciteren.
  Instrumenten voor ‘mobiliteitscurriculum’
  • Een geactualiseerd en persoonlijk ‘curriculum vitae’, gekoppeld aan een advies, waarin de objectieve en subjectieve (intrinsieke en extrinsieke) mobiliteitsperspectieven van de kandidaat worden beoordeeld.
  • Professionele checklists voor het ‘curriculum vitae’ en het in kaart brengen van de objectieve en subjectieve (intrinsieke en extrinsieke) mobiliteitsperspectieven

  Voor een verdere toelichting, toegespitst op uw situatie gaat u naar:

  Bedrijven Kandidaten Onderwijs